Generalentreprenad

Ordförklaring

Generalentreprenad är när en enda entreprenör har ett direkt avtalsförhållande till beställaren. En entreprenad som innebär att en så kallad generalentreprenör samordnar ett antal underliggande delentreprenader.

Kategorier

Entreprenad

Underkategorier

Entreprenadgränslista