Generalexekution

Ordförklaring

Konkurs. Utsökning som avser all gäldenärens egendom.

Kategorier

Konkurs, Exekution