Generalfullmakt

Ordförklaring

En generalfullmakt är en obegränsad behörighet att i alla avseenden företräda fullmaktsgivaren.

Kategorier

Fullmakt

Relaterade mallar

Fullmakt generalfullmakt 2023