Generalklausul

Ordförklaring

Allmänt hållet lagbud som är avsett att ge domstol stor frihet att avgöra i det enskilda fallet.

Kategorier

Domstol