Generalprevention

Ordförklaring

Allmänprevention. Ett av strafflagstiftningens syften, att förebygga att brott begås från början genom avskräckande straff.