Generell borgen

Ordförklaring

Ett omfattande borgensåtagande där borgensmannen utfäster sig att betala alla nuvarande och framtida skulder hos en viss fordringsägare om gäldenären skulle förlora sin betalningsförmåga.

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Borgensman

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023

Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023