Genfordran

Ordförklaring

Motfordran. Fordran som kan användas till att kvittas mot en annan fordran.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Motfordran