Geografisk marknad

Ordförklaring

Det fysiska område inom vilket en produkt eller tjänst erbjuds.

Kategorier

Marknadsplats

Underkategorier

Emerging markets