Gillt gods

Ordförklaring

Fullgott gods. Som kan krävas i stället för en levererad vara som varit behäftad med fel. Benämns numer som omleverans.

Kategorier

Omleverans, Gods