Girera

Ordförklaring

Överförandet av pengar från ett konto till ett annat genom ett girosystem.

Kategorier

Giro