Giro

Ordförklaring

Kontantlösa betalningssystem såsom Plusgirot, Bankgirot, Privatgirot genom vilka pengar gireras från betalarens konto till mottagarens konto.

Underkategorier

Autogiro, Girera, Girobetalning, Bankgiro, Plusgiro