Global fond

Ordförklaring

En fond som placerar i aktier som är noterade på flera av världens börser.

Kategorier

Temafond, Aktiefond