Globalisering

Ordförklaring

Ekonomisk, kulturell och politisk process i vilken världens länder knyts närmare varandra.

Underkategorier

Glokalisering