Glokalisering

Ordförklaring

Den lokala dimensionen av globaliseringen som innebär att ett företag kan sälja på en global marknad trots att det endast producerar lokalt, på en eller ett fåtal platser.

Kategorier

Globalisering