God kreditgivningssed

Ordförklaring

Vid kreditgivning ska näringsidkaren iaktta god kreditgivningssed i förhållande till konsumenten och ta tillvara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg. Regeln om god kreditgivningssed är en viktig grund för näringsidkares skyldigheter och konsumenters rättigheter.

Kategorier

God sed