God revisionssed

Ordförklaring

Ett begrepp som åsyftar god praxis bland revisorer som revision bör utföras i enlighet med. FAR:s rekommendationer rörande god revisionssed har utarbetats med syftet att beskriva vad som ska anses vara gällande god revisionssed och även ge en tolkning av vissa bestämmelser i årsredovisningslagen.

Kategorier

Revisionsberättelse, God sed, Revisor

Underkategorier

FAR, Resvisorsintyg, Matchningsprincipen

Relaterade mallar

Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2023