God sed

Ordförklaring

De etiskt och moraliskt korrekta normerna inom en yrkeskrets eller en bransch. Dessa normer är normalt stadda i ständig utveckling och fastställs av en central organisation som ålagts uppgiften att kontinuerligt sammanställa dessa seder.

Underkategorier

God affärssed, God kreditgivningssed, God marknadsföringssed, God revisionssed

Relaterade mallar

Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2023

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023