God tro

Ordförklaring

Sägs föreligga när någon företagit en rättshandling utan att ha känt till eller bort känna till att en felaktighet förelegat som t.ex. då någon förvärvat egendom från någon annan än den rätte ägaren, t.ex. en tjuv, utan att ha känt till detta förhållande eller borde ha känt till det.

Underkategorier

Godtroende