Godmannaskap

Ordförklaring

Avser uppdraget som god man.

Kategorier

God man