Gods

Ordförklaring

I transportsammanhang benämns varor som gods.

Kategorier

Vara

Underkategorier

Speciegods, Beneficiegods, Bestämt gods, Farligt gods, Gillt gods, Giftorättsgods