Going concern

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att ett företag kommer att fortsätta att driva sin verksamhet framöver. Kallas även fortlevnadsprincipen.