Goodwill

Ordförklaring

Begrepp inom företagsekonomi som avser företagets goda rykte, vilket är positivt för företagets affärsvärde. Inom redovisning är goodwill en immateriell anläggningstillgång.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Badwill

Relaterade mallar

Sponsoravtal 2023

Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2023

Jämställdhetspolicy 2023