Grannemedgivande

Ordförklaring

Ett medgivande från ägaren till en granntomt. Grannemedgivande krävs för byggnadsåtgärder som är belägna närmare tomtgränsen än 4,5 meter.