Gratifikation

Ordförklaring

Frivilligt lämnad ersättning för gjorda tjänster, vanligen i form av pengar, som utgår vid sidan av lön eller arvode.

Kategorier

Arbetstagare