Gravationer

Ordförklaring

Belastningar som egendom kan vara besvärad med, t. ex. servitut, nyttjanderätt, pantbrev och inteckningar.

Underkategorier

Gravationsbevis