Gravationsbevis

Ordförklaring

Ett bevis som utfärdas av en inskrivningsdomare och rör de inteckningar som besvärar en viss egendom.

Kategorier

Gravationer