Grosshandel

Ordförklaring

Äldre ord för partihandel. Varuhandel i stor skala som ej riktar sig till konsumenter.

Kategorier

Distribution