Grundavdrag

Ordförklaring

Det avdrag från den taxerade förvärvsinkomsten som skattemyndigheten gör för att bestämma beskattningsbar kommunal och statlig förvärvsinkomst.