Grundbok

Ordförklaring

Där företagets affärshändelser presenteras i verifikationsnummerordning enligt bokföringslagen.

Kategorier

Bokföring