Grundkarta

Ordförklaring

Grundkarta är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar beträffande t.ex. mark, fastigheter, byggnader och anläggningar. Grundkartan ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan.

Underkategorier

Detaljplan