Grundlag

Ordförklaring

De lagar som tillsammans bildar den svenska statsförfattningen. Grundlagarna skiljer sig vidare från vanliga lagar genom att de omfattas av sådana procedurregler som gör dem mer omständliga att ändra.

Underkategorier

Successionsordningen, Grundlagsändring, Tryckfrihet