Grupphuvudman

Ordförklaring

Begrepp inom skatteområdet. Den som svarar för redovisning och betalning av moms för en mervärdesskattegrupp.

Kategorier

Mervärdesskattegrupp