Gruppundantag

Ordförklaring

Ett generellt undantag från konkurrenslagstiftningens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och gäller för avtal som uppfyller förutsättningar såsom förbättring av produktion eller distribution och att denna kommer konsumenten till godo.

Kategorier

Marknads- och konkurrensrätt