GS1

Ordförklaring

Internationell organisation som utvecklar branschstandarder som förenklar handel global och lokalt.

Underkategorier

GTIN