GTIN

Ordförklaring

Global Trade Identification Numbers. Artikelnummer inklusive streckkoder som förvaltas av GS1.

Kategorier

GS1