GUSP

Ordförklaring

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. GUSP utgör den andra pelaren av EU:s tre pelare.

Kategorier

EU