Hausse

Ordförklaring

Börstendens som utmärks av kraftigt stigande betalkurser, oftast under stor omsättning. Motsats till baisse.

Underkategorier

Baisse