Hedge

Ordförklaring

Tekniken varigenom man skyddar en investering mot starka kurssvängningar i ett värdepapper genom att ta en motsatt position. Oftast används derivat för detta skyddsändamål.

Underkategorier

Hedgefond, Hedgingavtal