Homologation

Ordförklaring

Beteckning på domstols stadfästande av en civilrättslig rättshandling.

Kategorier

Domstol