Hyresavtal

Ordförklaring

Avtal genom vilket nyttjanderätten till ett objekt övergår på avtalsmotparten (nyttjanderättshavaren) under en bestämd eller obestämd tid. Begreppet hyresavtal syftar oftast på hyra av hus eller del av hus men kan även syfta på hyra av en maskin eller ett fordon. Sådan nyttjanderätt av hus kallas även för "hyresrätt". När mark hyrs ut kallas avtalet istället för arrendeavtal. Reglerna om hyra av hus eller del av hus regleras i 12 kap. jordabalken, även kallad "hyreslagen".

Kategorier

Avtal, Hyra, Uppsägning

Underkategorier

Hyresfordran, Hyreshus, Hyresrätt, Uppsägning av hyresavtal, Inneboende, Hyresavi, Inneboendekontrakt, Hyresspecifikation