If and when kontrakt

Ordförklaring

En kontrakt som innebär att gäldenären blir betalningsskyldig endast om och när denne i sin tur får betalning från sin gäldenär (slutköparen).

Kategorier

Avtal