Immission

Ordförklaring

Störande inverkan på grannfastighet genom rök, lukt, buller m.m.

Kategorier

Fastighet