Index

Ordförklaring

Ett tal som anger kvoten mellan värden inom samma kategori.

Underkategorier

Prisindex, Producentprisindex, Rotterdamavtal, UNDIMPX, Inköpschefsindex, Avkastningsindex, Basår, Börsindex, Deflatera, Indexklausul

Relaterade mallar

Indexklausul - Lokal 2022

Indexklausul - Arrende 2022

Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2022

Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2022