Indexoption

Ordförklaring

En option där ett index utgör den underliggande tillgången.

Kategorier

Option