Inkomst av hobby

Ordförklaring

Skatterättsligt begrepp. Hobbyverksamhet är verksamhet som kan kännetecknas av varaktighet och självständighet inte bedrivs med vinstsyfte. Därför är den ej heller att betrakta som näringsverksamhet. Den eventuella vinst, upp till 30 000 kr, är dock inte skattepliktig.

Kategorier

Bolagsskatt