Inkomst av kapital

Ordförklaring

Till inkomst av kapital hänförs de inkomster och utgifter som inte hör till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex. uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter.

Kategorier

Kapitalinkomster, Skatt, Kapital

Underkategorier

Skatt på inkomst av kapital

Relaterade mallar

Investeringskalkyl 2023