Inkomstskatt

Ordförklaring

Skattelagstiftningen i Sverige delar in inkomster i tre kategorier, inkomst från: Tjänst Kapital Näringsverksamhet (till detta inkomstslag räknas inte lön och utdelning från aktiebolag)

Kategorier

Skattepliktig inkomst, Skatt

Underkategorier

Tjänstebil, Inkomst av näringsverksamhet, Kontrolluppgift, Bolagsskatt, Statlig inkomstskatt, Kommunal inkomstskatt, Skatt på inkomst av kapital, Beskattningsbar förvärvsinkomst, Beskattningsår, Preliminär skatt, Taxerad inkomst

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023