Inmutning

Ordförklaring

En process varigenom en person skaffar sig rätten att undersöka och bearbeta en mineralfyndighet.

Kategorier

Mark

Underkategorier

Inmutningsrätt