Intyg

Ordförklaring

Ett skriftligt bevismedel för ett visst sakförhållande. T.ex. ett intyg från en arbetsgivare om att en viss person varit anställd på företaget.

Kategorier

Bevis

Underkategorier

Sakkunnigintyg, Intyg E 303, Apportintyg, Emissionsintyg, Bankintyg, Fastställelseintyg, Arbetsgivarintyg, Tjänstgöringsintyg, Betyg, Kursintyg, Lagerintyg, Läkarintyg