Investeringsbudget

Ordförklaring

En ekonomisk handlingsplan för en investerings förväntade inkomster och utgifter.

Kategorier

Investering, Budget